Wszystkim Mamom w Ich Dniu strzelcy składają najszczersze i najlepsze życzenia.