Deklaracja dla Orląt ZS

Poniżej znajdują się wzór Deklaracji dla Orląt Związku Strzeleckiego, zatwierdzona UCHWAŁĄ NR 15/2018 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO z dnia 30 czerwca 2018 r.

Deklaracja Orląt ZS – Załącznik Nr 4 do UCHWAŁĄ NR 15/2018 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO z dnia 30 czerwca 2018 r.