Deklaracja dla Orląt ZS

Poniżej znajduje się wzór Deklaracji dla Orląt Związku Strzeleckiego, zatwierdzony UCHWAŁĄ NR 74/2017 KOMENDY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 4 do U 74 2017 ZS Deklaracja Orąt ZS (wiek 10-15 lat)

Deklaracja Orąt ZS strona 1 z 3

Deklaracja Orąt ZS strona 1 z 3

Deklaracja Orąt ZS strona 2 z 3

Deklaracja Orąt ZS strona 2 z 3

Deklaracja Orąt ZS strona 3 z 3

Deklaracja Orąt ZS strona 3 z 3