Deklaracje członkowskie dla członków Związku Strzeleckiego

Poniżej znajdują się wzory Deklaracji dla członków Związku Strzeleckiego, zatwierdzone UCHWAŁĄ NR 74/2017 KOMENDY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO z dnia 26 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do U 74 2017 ZS Deklaracja Członka Honorowego

Deklaracja Członka Honorowego strona 1 z 3

Deklaracja Członka Honorowego strona 1 z 3

Deklaracja Członka Honorowego strona 2 z 3

Deklaracja Członka Honorowego strona 2 z 3

Deklaracja Członka Honorowego strona 3 z 3

Deklaracja Członka Honorowego strona 3 z 3


Załącznik Nr 2 do U 74 2017 ZS Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego strona 1 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego strona 1 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego strona 2 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego strona 2 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego strona 3 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego strona 3 z 3


Załącznik Nr 3 do U 74 2017 ZS Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat)

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat) strona 1 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat) strona 1 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat) strona 2 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat) strona 2 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat) strona 3 z 3

Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) niepełnoletniego (wiek 16-17 lat) strona 3 z 3