Komenda Główna przymierza się do NWZ na dzień 23 lipca, w sprawie poprawek do statutu. Więcej informacji wkrótce.