WŁADZE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
 

KOMENDA GŁÓWNA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

st. insp. ZS Roman BUREK – Komendant Główny Związku Strzeleckiego (Prezes)
e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl
telefon: 604 219 765

Wojciech KOZAK – Członek Komendy Głównej ZS
Marcin KAPCZYŃSKI – Członek Komendy Głównej ZS
Wiesław MIZERSKI – Członek Komendy Głównej ZS
Mateusz WAŁĘKA – Członek Komendy Głównej ZS

KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

Wojciech PIOTROWSKI – Przewodniczący
Rafał BOCIĄG
Damian SZKLARSKI