11Wrz/20

CLS 2020

Podsumowując kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki (CLS) na potrzeby organizacji proobronnych (7-11.09.2020), należą się pochwały naszym członkom za ukończenie kursu z odpowiednio wysokimi ocenami. Ponoć edycjaRead More…

07Wrz/20

Walne Zebranie

Walne Zebranie członków Związku Strzeleckiego zwołane uchwałą Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego nr 60/2020 z dnia 6 września 2020 roku. 1. Przyjmuje się uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków Związku Strzeleckiego naRead More…

31Lip/20

Porozumienie ZS i ZP Radom

31 lipca w Radomiu podpisaliśmy porozumienie o współpracy, potwierdzające wolę współpracy na rzecz popularyzacji postawy i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego. Porozumienie między Związkiem Strzeleckim i Związkiem Piłsudczyków Radom stałoRead More…