11Wrz/20

CLS 2020

Podsumowując kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki (CLS) na potrzeby organizacji proobronnych (7-11.09.2020), należą się pochwały naszym członkom za ukończenie kursu z odpowiednio wysokimi ocenami. Ponoć edycjaczytaj więcej …