Deklaracje członkowskie dla członków Związku Strzeleckiego

Deklaracje dla członków Związku Strzeleckiego, zatwierdzone UCHWAŁĄ NR 1/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO z dnia 6 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 Deklaracja Członka Honorowego

    

Załącznik Nr 2 Deklaracja Członka Zwyczajnego pełnoletniego

    

Załącznik Nr 3 Deklaracja Członka Zwyczajnego niepełnoletniego

    

Załącznik Nr 4 Deklaracja Orląt ZS