27Cze/16

30 CZERWCA 2016

Rekrutacja – Obrona Terytorialna: SO 12-miesięczne Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyćCzytaj więcej…