05Kwi/20

Inicjatywa pomocy

Z inicjatywy radnego Marka Sokołowskiego (PiS, członka honorowego ZS) i Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romana Burka, w dniu 3 kwietnia Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” i Placówka Opiekuńczo-wychowawcza wRead More…