Członkowie Związku Strzeleckiego płacą roczną składkę członkowską w kwocie 10 zł, a osoby niepracujące, uczeń, student, emeryt, rencista, inwalida w kwocie 1 zł.
Poniżej uchwała w sprawie składek członkowskich z dnia 12 lutego 2021 roku.

UCHWAŁA NR 2/2021 Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego z dnia12 II 2021 r.

w sprawie określenia trybu, terminu, sposobu i warunków opłacania rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Związek Strzelecki