ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
 

Korespondencje kierować:

ZWIĄZEK STRZELECKI
26-600 RADOM
ul. Andrzeja Struga 1

można również kontaktować się,
drogą elektroniczną i telefonicznie:

st. insp. ZS Roman BUREK – Komendant Główny Związku Strzeleckiego (Prezes)
e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl
telefon: 604 219 765

Zarząd Główny Związku Strzeleckiego:

Roman BUREK Komendant Główny (Prezes)
Rafał BOCIĄG Członek Zarządu Głównego
Mateusz WAŁĘKA Członek Zarządu Głównego
Marcin Piotr BICZ Członek Zarządu Głównego
Stanisław DESKA Członek Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna:

Wojciech PIOTROWSKI Przewodniczący
Natan TOMCZYŃSKI Zastępca
Mateusz KOZIOŁ Sekretarz