Wzory prowadzenia podstawowych dokumentów obowiązujących
w Związku Strzeleckim.

 

Poniżej zamieszczamy wykaz podstawowych dokumentów obowiązujących w Związku Strzeleckim oraz wzory ich wypełnienia.

1. Karta ewidencyjna ZS – dostępna tylko dla dowódców1

  • a) karta przyjętego członka ZS (wzór nr 1).
  • b) karta strzelca z rocznym stażem służby po złożeniu przyrzeczenia, odbyciu szkolenia z zakresu PSP oraz szkolenia radiooperatora w trakcie trwania zgrupowania okręgowego oraz po uzyskaniu nominacji na stopień starszego strzelca (wzór nr 2).
  • c) karta podoficera z trzyletnim stażem służby w ZS w stopniu drużynowego – ewidencja niepełna założona po wprowadzeniu Karty Ewidencji (wzór nr 3).

2. Dziennik szkoleniowy ZS – dostępny tylko dla dowódców1

3. Sprawozdanie organizacyjne ZS – dostępne tylko dla dowódców1

4. Wniosek awansowy ZS – dostępny tylko dla dowódców1

5. Wzór pisma nr 1 – dostępny tylko dla dowódców1

6. Protokół zdawczo – odbiorczy – dostępny tylko dla dowódców1

7. Wzór rozkazu organizacyjnego – dostępny tylko dla dowódców1


1 – do pobrania z forum z działu dla podoficerów.